Vprašalnik o Naprednem programu

Vprašalnik o Naprednem programu

Vaši odgovori so anonimni.

Če imaš več smotrov, jih prosim napiši v razporedu od najbolj do najmanj pomembnega.

1 zvezda = do neke mere; 2 zvezdi = do velike mere; 3 zvezde = popolnoma