Program napredne prakse

Naš napredni program je namenjen predvsem tistim, ki imajo že nekaj izkušenj v meditaciji in ki si prizadevajo za globlje razumevanje in praktično spoznanje Budovih mahajanskih naukov, da bi tako napredovali na poti do stalnega miru in zadovoljstva zaradi sebe in drugih.

Program vodita naša redna učitelja Božena Činkole in Andrew Crompton.

“Včasih imamo občutek, kot da je Darma tam, mi pa tu. Težko združimo Darmo s svojim vsakdanjim življenjem, in tako je ne moremo uporabiti za reševanje svojih problemov.

Zakaj je tako? Razlog je ta, da se Darme ne učimo sistematično po posebno izdelanem študijskem programu. Brez tega si nikakor ne bomo pridobili globokega in trdnega spoznanja Darme in naša modrost ne bo nikoli popolnoma dozorela.”

Geše Kelsang Gyatso

Zakaj potrebujemo Napredni program?

Obstajajo trije razlogi, zakaj je potrebno študirati in vaditi Budove nauke, Darmo: da bi razvili modrost, gojili dobrosrčnost in ohranjali mirno stanje duha. Če se ne bomo trudili razviti modrosti, ne bomo nikoli spoznali dokončne resnice – resnične narave stvarnosti. Čeprav si želimo srečo, nas naša nevednost vodi v nekrepostna dejanja, ki so glavni vzrok vsega našega trpljenja. Če ne gojimo dobrosrčnosti, naša sebična motivacija uničuje složnost in dobre odnose z drugimi. Nimamo miru in ne priložnosti doseči čisto srečo. Zunanji mir ni mogoč brez notra­njega miru. Če ne ohranjamo mirnega stanja duha, nismo srečni, četudi imamo idealne pogoje. Po drugi strani pa smo srečni, kadar je naš duh miren, čeprav so zunanje okoliščine neprijetne. Zato je razvoj teh lastnosti skrajnega pomena za našo vsakdanjo srečo.

Kaj študiramo na Naprednem programu?

Na Naprednem programu imamo priložnost poglobiti svoje razu­mevanje in izkušnje budizma s sistematičnim študijem šestih tekstov gešeja Kelsanga Gyatsa (v slovenskem prevodu):

  • Radostna pot obilne sreče – komentar k Atiševim naukom o Lamrimu, stopnjah poti do razsvetljenja.
  • Vseobsegajoče sočutje – komentar k Urjenju duha v sedmih točkah Bodisatve Čekave.
  • Z osmimi koraki do sreče – komentar k Osmim kiticam urjenja duha Bodisatve Langri Tangpe.
  • Srce modrosti – komentar k Srčni sutri.
  • Velikega pomena – komentar k Vodniku po življenjski poti Bodisatve Bodisatve Šantideve.
  • Kako razumeti svoj duh – podrobna razlaga duha, na osnovi del budističnih učenjakov Darmakirtija in Dignage.

Kako študiramo na Naprednem programu?

Ponavadi ima Napredni program tedensko dve srečanji po eno ali poldrugo uro ali eno srečanje po dve uri. Vsako srečanje vključuje pripravljalne prakse, meditacijo, razlago in diskusijo. Vsako četrto srečanje je skupinska diskusija.

Sistematično in praktično študiramo specifične strani iz knjige, ki je predmet tekočega tečaja. Udeleženci se prijavijo za določen tečaj, ki obsega ali celotno knjigo ali, v primeru daljših knjig, določen del knjige.

Vaditelji se obvezujejo, da se bodo – po svojih najboljših močeh – udeležili vseh srečanj, da bodo študirali vestno, in da bodo opravili izpit na koncu tečaja.

Ves čas hočemo biti srečni, celo v spanju. Kako lahko to storimo? To lahko storimo z urjenjem v meditaciji, kajti meditacija naredi naš duh miren, in kadar je naš duh miren, smo srečni ves čas, tudi če so naši zunanji pogoji slabi. Če pa naš duh ni miren, nismo srečni, čeprav so naši zunanji pogoji odlični. To lahko razumemo iz lastne izkušnje. Ker je dejanska metoda za umiritev našega duha urjenje v meditaciji, se moramo truditi, da se urimo v meditaciji. Kadar meditiramo, opravljamo dejanje oz. karmo, ki povzroči, da bomo doživeli duševni mir v prihodnosti. Iz tega lahko razumemo, kako pomembna je praksa meditacije.

Geše Kelsang Gyatso

iz knjige “Kako razumeti svoj um”

Sedanja tema

Trenutno (z začetkom septembra 2023) študiramo knjigo “Kako razumeti svoj um”. V tej knjigi Geše Kelsang razloži naravo in moč zavesti. Specifično pa študiramo poglavje “Meditacija”, ki predstavlja ciklus štirinajstih bistvenih meditacij, imenovanih “Kadamski lamrim”.

Kadamski lamrim je posebna metoda za dosego najvišjega notranjega miru – razsvetljenja. Z redno prakso kadamskega lamrima se lahko postopoma rešimo vseh svojih vsakdanjih problemov in dosežemo čisto, trajno srečo, po kateri vsi iz dna srca hrepenimo.

Na tem tečaju se bomo naučili vseh štirinajstih meditacij kadamskega lamrima, in bomo tako postavili v svoji zavesti osnovo razsvetljenega duha.

 

Termini

Napredni program poteka v naših prostorih na Tržaški 2, Ljubljana, ob torkih 18:00-20:00.

Kako se vpišem na Napredni program?

Potrebna je predhodna prijava. Pokličite nas na 070 31 45 48 ali pošljite e-mail na naslov info@kadampa-si.org.